POLITICA DE PRIVACITAT

RESPONSABLE I ENCARREGAT DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS

Li informem que l’Associació Amics del Volkswagen de Catalunya, amb domicili a l'Avinguda Sagrera, 25 de Les Franqueses del Vallès, és l'entitat Responsable del tractament de les seves dades personals.

QUINES DADES PERSONALS TRACTEM DE VOSTÈ, COM LES HEM OBTINGUT I PERQUÈ LES TRACTEM

Les seves dades personals, les tractem per a donar resposta a les vostres comunicacions, per a informar-vos de les nostres activitats, per a gestionar l’organització de les mateixes i per a gestionar l’activitat pròpia de l’Associació. Aquestes dades han estat facilitades per vostè per haver-se inscrit com a membre a l'associació, haver-se enregistrat en alguna de les activitats esmentades o en motiu dels contactes previs mantinguts amb vostè en l'àmbit de les finalitats pròpies de l'associació: Dades identificatives: nom, cognoms Dades de contacte: direcció de correu electrònic, direcció postal, telèfon i població; Dades de transaccions econòmiques: aquelles dades relatives a transaccions econòmiques per al pagament dels productes o serveis facilitats per l'associació a l'interessat si s'escau. L’Associació Amics del Volkswagen de Catalunya en cap cas tracta o tractarà les seves dades de categoria especial (dades de salut, conviccions religioses, afiliació sindical, etc.)

PER QUIN MOTIU PODEM TRACTAR LES SEVES DADES PERSONALS

El tractament de les seves dades personals està legitimat pel compliment de les tasques pròpies inherents a l’activitat de l’Associació, així com pel compliment de les nostres obligacions envers a vostè derivades de les sol·licituds que ens adreci en el marc de les activitats realitzades. El tractament de les seves dades personals amb la finalitat de remetre-li comunicacions electròniques està expressament autoritzat per la llei i respon a la necessitat de mantenir-lo informat sobre les activitats que l’Associació Amics del Volkswagen de Catalunya porta a terme i per les quals vostè ha mostrat interès inscrivint-se com a membre de l'associació o hi ha participat mitjançant la seva inscripció a través de qualsevol mitjà.

CESSIONS A TERCERS

Li informem que les seves dades no seran facilitades a tercers excepte en els casos contemplats per la llei.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

Li informem que les seves dades no seran transferides internacionalment

DECISIONS AUTOMATITZADES

L’Associació Amics del Volkswagen no adopta decisions basades en el tractament automatitzat de les seves dades personals.

DURANT QUANT TEMPS GUARDAREM LES SEVES DADES PERSONALS

Les seves dades personals es conservaran mentre es mantingui la seva relació amb l’Associació, i, després de la finalització d'aquesta relació per qualsevol causa, durant els terminis de prescripció legals que siguin d'aplicació Un cop finalitzada l'esmentada relació amb l’Associació les seves dades es tractaran als sols efectes d'acreditar el compliment de les obligacions legals. Finalitzats aquests terminis de prescripció, les seves dades seran eliminades.

QUINS SÓN ELS SEUS DRETS

Vostè pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat, limitació i/o oposició al tractament, dirigint-se a l'Associació d'Amics del Volkswagen de Catalunya, a través de la seva direcció postal: Apartat de Correus 14.124, 08080 Barcelona o l'electrònica avwc@avwc.org.

RECLAMACIONS

Si considera que el tractament de les seves dades personals vulnera la normativa o els seus drets, pot presentar una reclamació davant l'Associació o davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, a través de las seva seu electrònica https://seu.apd.cat, o la seva direcció postal: carrer Rosselló, 214, Esc A 08008 Barcelona

A la xarxa des de l'any 2001

Amics del Volkswagen de Catalunya
Apartat de Correus 14124
08080 Barcelona
info@avwc.org

Núm. Reg. Ass. Generalitat: 11094/B
Membre FEVA nº 158
Membre FCVH nº 23