QUINA ES L'EDAT DEL MEU VW?

Un problema molt habitual dels que tenim la sort de poseeir un Escarabat o un dels seus múltiples derivats (furgos T1 - T2, Karmann Ghia, Type 3, etc...) és poder saber de quin any és el nostre apreciat vehicle, obviament és bastant difícil saber-ho només mirant-lo per fora donat la gran quantitat de modificacions que ha patit l'Escarabat durant tota la seva llarga existència. Per poder saber-ho només ens hem de limitar a veure quin número de xassís tenim gravat (en el cas dels escarabats sota el seient posterior) i comparar-lo amb aquestes taules que trobareu a continuació.

Fins el 1955 el model Volkswagen per cada any es comptava del 1 de gener al 31 de desembre, a partir d'aquest moment pasa a comptar-se del 1 d'agost al 31 de juliol, el dia 1 d'agost marca l'inici de la producció de l'any model, així el model de l'any 1956 va començar a fabricar-se el dia 1 d'agost de 1955, moment en que s'introduien les diferents modificacions que diferenciaven un model d'un any respecte a un altre, les dates que es donaven amb canvis en la producció o l'equipament, es refereien als anys dels models.

A partir del 1 d'agost de 1964 (model 1965), es canvià el sistema de numeració de xassís, a partir d'aquest moment a tots els vehicles produïts per Volkswagen se'ls assigna un número de xassís de nou dígits (on el tercer començant per l'esquerra serà el que indiqui l'any de fabricació), que des de 1969 s'extendrà a deu per diferenciar el models fabricats a la década dels 60 dels de la década dels 70.

En el sistema de numeració post-65, el segon dígit del número de xassís ens indica el model concret del vehicle en qüestió, així que per tant és variable i no l'hem de tenir en compte a l'hora d'usar aquests llistats. Ens hem de fixar en el tercer dígit, que ens indicarà l'any-model.

En els escarabats mexicans, el tercer dígit també ens indica l'any, però en aquest cas és una lletra en comptes d'un número.

VOLKSWAGEN SEDAN (Type 1)
"Escarabat" 1940 - 1978

Número xassís
Any
Any model
1- 000 01 15 agost 1940 1940
1- 010 00 31 desembre 1940
1- 010 01 1 gener 1941 1941
1- 056 56 31 desembre 1941
1- 056 57 1 gener 1942 1942
1- 014 383 31 desembre 1942
1- 014 384 1 gener 1943 1943
1- 032 302 31 desembre 1943
1- 032 303 1 gener 1944 1944
1- 051 999 31 desembre 1944
1- 052 000 1 gener 1945 1945
1- 053 814 31 desembre 1945
1- 053 815 1 gener 1946 1946
1- 063 796 31 desembre 1946
1- 063 797 1 gener 1947 1947
1- 072 743
31 desembre 1947
1- 072 744 1 gener 1948 1948
1- 091 921 31 desembre 1948
1- 091 922 1 gener 1949 1949
1- 138 554 31 desembre 1949
1- 138 555 1 gener 1950 1950
1- 220 133 31 desembre 1950
1- 220 134 1 gener 1951 1951
1- 313 829 31 desembre 1951
1- 313 830 1 gener 1952 1952
1- 428 156 31 desembre1952
1- 428 157 1 gener 1953 1953
1- 579 682 31 desembre 1953
1- 579 683 1 gener 1954 1954
1- 781 884 31 desembre 1954
1- 781 885 1 gener 1955 1955
1- 929 512 31 juliol 1955
1- 929 513 1 agost 1955 1956
1 246 318 31 juliol 1956
1 246 319 1 agost 1956 1957
1 600 846 31 juliol 1957
1 600 847 1 agost 1957 1958
2 020 302 31 juliol 1958
2 020 303 1 agost 1958 1959
2 528 282 31 juliol 1959
2 528 283 1 agost 1959 1960
3 204 566 31 juliol 1960
3 204 567 1 agost 1960 1961
4 020 589 31 juliol 1961
4 020 590 1 agost 1961 1962
4 854 999 31 juliol 1962
4 855 000 1 agost 1962 1963
5 677 118 31 juliol 1963
5 677 119 1 agost 1963 1964
6 502 399 31 juliol 1964
115 000 001 1 agost 1964 1965
115 979 202 31 juliol 1965
116 000 001 1 agost 1965 1966
116 1021 298 31 juliol 1966
117 000 001 1 agost 1966 1967
117 844 902 31 juliol 1967
118 000 001
1 agost 1967
1968
118 1016 098
31 juliol 1968
119 000 001 1 agost 1968 1969
119 1093 704 31 juliol 1969
110 2000 001
1 agost 1969
1970
110 3097 089 31 juliol 1970
111 2000 001 1 agost 1970 1971
111 3143 119
31 juliol 1971
112 2000 001
1 agost 1971
1972
112 2961 362 31 juliol 1972
113 2000 001
1 agost 1972
1973
113 3021 911
31 juliol 1973
114 2000 001
1 agost 1973
1974
114 2818 457 31 juliol 1974
115 2000 001
1 agost 1974
1975
115 2266 092 31 juliol 1975
116 2000 001
1 agost 1975
1976
116 2176 287 31 juliol 1976
117 2000 001
1 agost 1976
1977
117 2096 890 31 juliol 1977
118 2000 001
1 agost 1977
1978
118 2034 030 31 gener 1978
31 de gener de 1978 fi de la producció a Alemanya

VOLKSWAGEN SEDAN (Type 1)
"Escarabat Mexicà" 1978 - 2003

Des del gener de 1968 Volkswagen comptava amb una factoria a la ciutat mexicana de Puebla on es fabricava el model 1200. Quan a Europa va finalitzar la producció, aquesta factoria va passar a subministrar d'Escarabats al mercat europeu durant uns quants anys fins a deixar d'exportar-lo definitivament limitant-se a construir-lo quasi per encàrrec per a una limitada demanda interna fins l'any 2003.

Número xassís
Any fabricació
Any model
118 2034 031
1 gener 1978
1978
118 2108 000 31 maig 1978
119 2000 001
1 agost 1978
1979
119 2121 136 31 juliol 1979
11A 000 001
1 agost 1979
1980
11B 000 001
1 agost 1980
1981
11C 000 001
1 agost 1981
1982
11D 000 001
1 agost 1982
1983
11E 000 001
1 agost 1983
1984
11F 000 001
1 agost 1984
1985
11G 000 001 1 agost 1985 1986
11H 000 001 1 agost 1986 1987
11J 000 001 1 agost 1987 1988
11K 000 001 1 agost 1988 1989
11L 000 001 1 agost 1989 1990
11M 000 001 1 agost 1990 1991
11N 000 001 1 agost 1991 1992
11P 000 001 1 agost 1992 1993
11R 000 001 1 agost 1993 1994
11S 000 001 1 agost 1994 1995
11T 000 001 1 agost 1995 1996
11V 000 001 1 agost 1996 1997
- - - - - - - 1 agost 1997 1998
- - - - - - - 1 agost 1998 1999
- - - - - - - 1 agost 1999 2000
- - - - - - - 1 agost 2000

2001

- - - - - - - 1 agost 2001 2002
- - - - - - -
1 agost 2002
2003
30 de juliol de 2003 fi de la producció a Mèxic i a tot el món

VOLKSWAGEN Cabrio Karmann (Type 15)
"Escarabat Cabrio" 1949 - 1980

A partir de 1964 l'Escarabat Cabrio pren una numeració de xassís pròpia (15...) ja que fins llavors l'havia compartit amb el model sedan (Type 1)

Número xassís
Any fabricació
Any model
1- 091 922 1 gener 1949 1949
1- 138 555 1 gener 1950 1950
1- 220 134 1 gener 1951 1951
1- 313 830 1 gener 1952 1952
1- 428 157 1 gener 1953 1953
1- 579 683 1 gener 1954 1954
1- 781 885 1 gener 1955 1955
1- 929 513 1 agost 1955 1956
1 246 319 1 agost 1956 1957
1 600 847 1 agost 1957 1958
2 020 303 1 agost 1958 1959
2 528 283 1 agost 1959 1960
3 204 567 1 agost 1960 1961
4 020 590 1 agost 1961 1962
4 855 000 1 agost 1962 1963
5 677 119 1 agost 1963 1964
155 000 005 1 agost 1964 1965
156 000 005 1 agost 1965 1966
157 000 005
1 agost 1966
1967
158 000 005
1 agost 1967
1968
159 000 005
1 agost 1968
1969
150 2000 005
1 agost 1969
1970
151 2000 005
1 agost 1970
1971
152 2000 005
1 agost 1971
1972
153 2000 005
1 agost 1972
1973
154 2000 005
1 agost 1973
1974
155 2000 005
1 agost 1974
1975
156 2000 005
1 agost 1975
1976
157 2000 005
1 agost 1976
1977
158 2000 005 1 agost 1977 1978
159 2000 005 1 agost 1978 1979
159 2036 063 1 agost 1979 1980
Gener de 1980 fi de la producció del Cabrio a Alemanya i a tot el món

VOLKSWAGEN 1302
1971 - 1973

Número xassís
Any fabricació
Any model
111 2000 001
1 agost 1970
1971
111 3143 119
31 juliol 1971
112 2000 001
1 agost 1971
1972
112 2961 362 31 juliol 1972
Fi de la producció

VOLKSWAGEN 1303
1973 - 1979

Número xassís
Any fabricació
Any model
133 2000 001
1 agost 1972
1973
134 2000 001
1 agost 1974
1974
135 2000 001 1 agost 1975 1975
Fabricació últim Sedan, a partir d'aquí només fabricació model Cabrio
156 2000 001
1 agost 1975
1976
157 2000 001 1 agost 1976
1977
158 2000 001
1 agost 1977
1978
159 2000 001
1 agost 1978
1979
Fi de la producció 1303 Cabrio a Alemanya i a tot el món

Anar a taules numeració de: VW T1 / VW T2 / Tipus 3 / Karmann Ghia 14 / Karmann Ghia 34 / Tipus 4 / VW 181

Avís: Hem detectat que en diversos llocs d'Internet han aparegut complertament plagiats alguns dels nostres continguts. Si algú desitja disposar d'aquests continguts en la seva web, blog, fòrum, etc., només ha de posar-se en contacte amb nosaltres a info@avwc.org per a sol·licitar el degut permís. Nosaltres només demanem a canvi que s'indiqui clarament la seva procedència (Amics del Volkswagen de Catalunya www.avwc.org) en el web, blog o fòrum on es vulgui insertar. Queda prohibit la còpia i/o l'enllaç de forma directa als arxius de la nostra web.

A la xarxa des de l'any 2001

Amics del Volkswagen de Catalunya
Apartat de Correus 14124
08080 Barcelona
info@avwc.org

Núm. Reg. Ass. Generalitat: 11094/B
Membre FEVA nº 158
Membre FCVH nº 23