BONIFICACIÓ IMPOST CO2

El passat 30 de setembre la Generalitat de Catalunya va aprovar el Decret Llei 33/2020 de mesures urgents en l'àmbit de l'impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica que modificava certs aspectes de la Llei 9/2019, del 23 de desembre, de modificació de la Llei 16/2017, del canvi climàtic.

La modificació més destacada va ser l'aprovació d'una bonificació del 100% de la quota íntegra per als vehicles que tinguin reconeguda la qualificació de clàssic. Per obtenir dita qualificació i gaudir de la bonificació el contribuent haurà d'aportar un certificat d'idoneïtat emès per un club o associació automobilística corresponent

NORMATIVA

- Consulta la Normativa de l'impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica. (Direcció General de Tributs i Jocs de la Generalitat de Catalunya)

- Consulta la LLEI 9/2019, de 23 de desembre, de modificació de la Llei 16/2017, del canvi climàtic, pel que fa  a l'impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica.

- Consulta el DECRET LLEI 33/2020, 30 de setembre, de mesures urgents en l'àmbit de l'impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica

BONIFICACIÓ IMPOST C02


A qui afecta aquest impost del CO2?

A tots els propietaris de vehicles que tinguin residència a Catalunya (excepte els vehicles matriculats com històrics que estan exempts de pagar aquest impost).


Qui pot obtenir el certificat d'idoneïtat per optar a la bonificació del 100% de l'impost?

Els propietaris de vehicles de més de 30 anys que compleixin els requisits d'idoneïtat i que siguin socis d’un club homologat i afiliat a la FCVH o a la FEVA en el seu defecte.


Quin cost té pel propietari del vehicle aquest certificat?

L’Associació Amics del Volkswagen de Catalunya cobrarà 10,00 € per cada certificat.
Més la TAXA DE 20,00€ PER VEHICLE, per la gestió, establerta per la FCVH.


Quina durada te el certificat?

Aquest certificat d'idoneïtat, té una validesa de 10 anys, llevat de canvi de titularitat del vehicle, supòsit en el qual s'ha de renovar pel nou titular.


Com puc obtenir el certificat per a la bonificació de l’impost?

Contacta’ns per correu electrònic info@avwc.org o als telèfons 616 16 20 13 \ 669 54 99 37 en horari d’oficina i us donarem tots els detalls.

A la xarxa des de l'any 2001


Amics del Volkswagen de Catalunya
Apartat de Correus 14124
08080 Barcelona
info@avwc.org

Núm. Reg. Ass. Generalitat: 11094/B
Membre FEVA nº 158
Membre FCVH nº 23