VII Sortida Golfa VW - "Bolera & Frankfurt" (Buitre Owners VW Club)

- En record de l'Amic Marcel Olsina -