PUNT DE TROBADA MENSUAL AVWC 
Palau Reial de Barcelona

Diumenge, 21 de setembre