PUNT DE TROBADA MENSUAL AVWC 
Palau Reial de Barcelona
15 de juny