PUNT DE TROBADA MENSUAL AVWC 
Palau Reial de Barcelona
18 de maig