PUNT DE TROBADA MENSUAL AVWC 
Palau Reial de Barcelona

Diumenge 17 de febrer