PUNT DE TROBADA MENSUAL AVWC 
Palau Reial de Barcelona
Diumenge 20 de gener