PUNT DE TROBADA MENSUAL AVWC 
Palau Reial de Barcelona

Diumenge, 19 d'octubre