LES POSTALS VW D'ÉPOCA D'EN MARCOS

Aquests postals pertanyen a Marcos "Rantamplán" i les ha anant coleccionant durant anys. Algunes són de "collita propia", escrites per familiars seus residents a Alemanya i altres són alienes, adquirides al mercat de Sant Antoni de Barcelona.

Si us fixeu be, a cada una d'elles apareix algun, o varis exemplars, de l'entranyable escarabat.

Barcelona, anys 60
Lloret de Mar, 1966
Wiesbaden (Alemanya), 1964
Alpes Austríacos, 1964
Düsseldorf (Alemanya), 1958
Düsseldorf (Alemanya), 1959
Bonn (Alemanya)
Lisboa (Portugal), 1960